Ajankohtaista

Ajankohtaista

Honeywell Sensepoint XCL- kiinteä kaasuhälytin

Sen­se­point XCL on kiin­teä­asen­tei­nen kaa­su­nil­mai­sin ti­loi­hin, jois­sa ei vaa­di­ta ATEX-luo­­ki­­tus­­ta. Il­mai­sin so­pii esi­mer­kik­si py­sä­köin­ti­hal­lei­hin, sai­raa­loi­hin, las­taus­lai­tu­reil­le, au­to­kor­jaa­moi­hin, pa­ni­moi­hin ja huol­toa­se­mil­le. Il­mai­si­mes­sa on kes­tä­vä ko­te­lo, jon­ka voi va­li­ta val­koi­se­na tai mus­ta­na. Ko­te­lon si­säl­le asen­ne­taan an­tu­ri sen mu­kaan, mitä kaa­su­ja ha­lu­taan val­voa. Va­lit­ta­via kaa­su­ja ovat muun muas­sa hap­pi, häkä, vety, me­taa­ni, pro­paa­ni, rik­ki­ve­ty, typ­pi­diok­si­di ja am­mo­niak­ki. Mi­kä­li… Lue ar­tik­ke­li »

Sick:in maksuton infotilaisuus 30.10.2018 Jyväskylässä

Ter­ve­tu­loa SIC­Kin ja Hor­me­lin jär­jes­tä­mään mak­sut­to­maan in­fo­ti­lai­suu­teen. Ai­hee­na mit­taus, pai­koi­tus sekä älyk­käi­den an­tu­rei­den mah­dol­li­suu­det. Aika: Tiis­tai­na 30.10.2018 klo 8:30 – 13:00 Paik­ka: Ra­vin­to­la Aimo, Ase­ka­tu 3, Jy­väs­ky­lä Kou­lut­ta­ja: Auvo Kui­tu­nen, SICK Oy Oh­jel­ma 8:30 – 9:00         Aa­mu­pa­la 9:00 – 10:45      Mit­taa­vat an­tu­rit -Pe­rus­teet ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teet -Etäi­syys, lii­ke, läm­pö­ti­la, pai­ne, kal­lis­tus 11:00 – 12:00    Älyk­käi­den an­tu­rien… Lue ar­tik­ke­li »