sick dbs60i‑w inox-pulssianturi

Kes­tä­vä, ruos­tu­ma­ton te­räs­puls­sian­tu­ri vaa­ti­vil­le käyttöalueille

Ko­ko­naan ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä val­mis­tet­tu de­sign ja kes­tä­vä ak­se­li­tii­vis­te te­ke­vät DBS60 Inox ‑puls­sian­tu­ris­ta so­pi­van myös an­ka­riin olosuhteisiin. 

Ruos­tu­ma­ton te­räs­ko­te­lo on saa­ta­vis­sa stan­dar­di­ko­te­loin­ti­luo­kas­sa IP67 tai IP69K (DBS60I‑W). An­tu­rin hal­kai­si­ja on vain 58 mm, jo­ten se so­vel­tuu erin­omai­ses­ti vai­kei­siin käyt­tö­koh­tei­siin, jois­sa ti­laa on vä­hän. IP69K DBS60I‑W ‑vaih­toeh­to, jos­sa on pa­ten­toi­tu, ak­se­li­tii­vis­tet­tä suo­jaa­va hei­jas­tus­suo­jaus, on ihan­teel­li­nen rat­kai­su pesukohteisiin. 

Eri­lai­sil­la me­kaa­ni­sil­la lii­tän­nöil­lä ja tie­don­siir­to­liit­ty­mil­lä sekä jopa 5.000 puls­sin re­so­luu­tiol­la DBS60 Inox täyt­tää eri alo­jen asiak­kai­den vaatimukset.

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Minkkinen