One Stop Shop – Honeywell tuotteet

Ho­neywell on yksi suu­rim­mis­ta teol­li­suus- ja ra­ken­nusau­to­maa­tio­lait­tei­den val­mis­ta­jis­ta maa­il­mas­sa. Hor­mel Oy on teh­nyt tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Ho­neywel­lin kans­sa yli 30 vuot­ta. Toi­mi­tus­oh­jel­maam­me kuu­lu­vat mm. Ho­neywell an­tu­rit, kyt­ki­met, kent­tä­lait­teet ja ra­ken­nusau­to­maa­tion kom­po­nen­tit ku­ten esim. vent­tii­lit, asen­noit­ti­met, sää­ti­met jne.

Ra­ken­nat­pa uut­ta tai kor­jaat van­haa – Ho­neywell au­to­maa­tio­tuot­teet löy­dät Hor­me­lis­ta. Yh­den py­säh­dyk­sen tak­tii­kal­la!

Kysy li­sä­tie­to­ja myy­nis­täm­me!