Omronin uudet E3AS ‑F kohteesta heijastavat valokennot

Om­ron on jul­kais­sut uu­den E3AS‑F va­lo­kenn­osar­jan. Tuo­te­sar­ja pe­rus­tuu TOF(Time of Flight) tek­niik­kaan.

  • Laa­ja kyt­ken­täe­täi­syys 50–1500 mm
  • Time of flight (TOF) tek­nii­kan an­sios­ta koh­teen var­ma tun­nis­tus ma­te­ri­aa­lis­ta ja vä­ris­tä riip­pu­mat­ta.
  • Kom­pak­ti ko­te­lo: me­tal­li­se­na (SUS316L) tai muo­vi­se­na (PES)
  • Yh­del­lä pai­nik­keel­la help­po ja joh­don­mu­kai­nen tun­nis­tuk­sen ope­tus
  • Lins­sis­sä li­kaa es­tä­va pin­noi­te (ve­si­pi­sa­rat, öljy, pöly ja huur­tu­mi­sen esto)
  • Ko­te­los­sa ja lins­sis­sä käy­te­tään Om­ro­nin pa­ten­toi­maa la­ser­hit­saus tek­niik­kaa, mikä pa­ran­taa va­lo­ken­non kes­tä­vyyt­tä (IP69L, IP67G, Eco­lab)
  • IO link

Lue li­sää

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Vesa Ki­ve­lä