Honeywell HR-Sarjan hermeettisesti suojatut korkean lämpötilan rajakytkimet

Kun ra­ja­kyt­ki­mel­tä vaa­di­taan toi­min­ta- ja pai­kan­nus­var­muut­ta kriit­ti­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa, on her­meet­ti­ses­ti suo­jat­tu, kor­roo­sion kes­tä­vä HR-sar­jan ra­ja­kyt­kin eh­dot­to­mas­ti pa­ras va­lin­ta.

  • Poik­keuk­sel­li­sen laa­ja käyt­tö­läm­pö­ti­la-alue  – 65° C … + 315° C
  • MIL-PRF-8805 stan­dar­din mu­kai­nen suo­jaus
  • Run­ko ja holk­ki 300 sar­jan ruos­tu­ma­ton­ta te­räs­tä
  • Kon­tak­ti­pin­nat ho­pea­seos­ta

Kyt­ki­mes­sä yh­dis­tyy mak­si­maa­li­nen suo­jaus, kor­kei­den läm­pö­ti­lo­jen jat­ku­va sie­to­ky­ky sekä kor­roo­sion kes­tä­vä ra­ken­ne. Näin taa­taan luo­tet­ta­vat kyt­ken­tä­omi­nai­suu­det vaa­ti­vim­mis­sa­kin olo­suh­teis­sa.

Lue li­sää…

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Antti Hort­to­nen