CP2E+NB7 STARTER KIT kamppanja jatkuu !

Om­ron Elect­ro­nics uu­dis­ti kom­pak­tien oh­jain­ten tuo­te­sar­jat. Tä­män an­sios­ta saat nyt ko­ko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun kaik­kiin pie­ni­ko­koi­siin koneisiin.

CP2-sar­jan oh­jain vas­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan ko­neen tar­pei­siin ja tar­jo­aa suo­ri­tus­ky­kyi­sen rat­kai­sun en­tis­tä edul­li­sem­paan hin­taan. Om­ro­nin eri­kois­kam­pan­jal­la saat ko­ko­nai­sen tuo­te­rat­kai­sun: uusi CP2-oh­jain + NB-sar­jan käyt­tö­pää­te sekä pa­ket­tia tu­ke­vat la­dat­ta­vat lisätyökalut.

Vaih­toeh­to 1: Ny­kyi­set C‑­sar­jan/CX-Pro­gram­mer asiakkaat
Ti­laus­koo­di: CP2E-N30+NB7 STARTER KIT (CP2E-N30DR‑D, NB7W-TW01B, CP1W-MAB221, S8VKC-12024, 2kpl Et­her­net kaapelia)

Vaih­toeh­to 2: Uu­det asiak­kaat, joil­la ei ole CX-Pro­gram­me­ria (CX-one Lite Edition)
Ti­laus­koo­di: CP2E-N14+NB7+SW KIT (CP2E-N14DR‑D, NB7W-TW01B, S8VKC-12024, CX-One Lite Edi­tion, 2kpl Et­her­net kaapelia)

Tar­jous on voi­mas­sa 31.3.2021 saak­ka. Hin­nat alv 0%, FCA Jyväskylä.

Lue li­sää..

Li­sä­tie­to­ja: Hor­mel Oy/Ville Minkkinen