Avainsana: Omron

Omronin uusi CP2E logiikkasarja

Uu­det CP2E sar­jan lo­gii­kat on suun­ni­tel­tu tu­ke­maan tie­don­ke­ruu­ta ja ko­nei­den vä­lis­tä tie­don­siir­toa. Laa­jen­net­tu toi­­min­­ta­­läm­­pö­­ti­­la-alue li­sää luo­tet­ta­vuut­ta eri­kois­so­vel­lu­tuk­sis­sa. CP2E-sar­­jan ”all-in-one”-ohjain in­tegroi ko­neoh­jauk­seen tar­vit­ta­vat I/O‑portit, tie­don­siir­ron ja liik­kee­noh­jauk­sen sekä tar­jo­aa edis­ty­neet IoT-yh­­tey­­det pie­nil­le ko­neil­le. CP2E-sar­­ja mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan ta­van IoT:n käyt­töö­no­tol­le. Se ke­rää ko­neen suo­ri­tus­ky­kyä kos­ke­via tie­to­ja ja ja­kaa ha­lu­tut tie­dot isän­tä­ver­kon kans­sa. Val­miit toi­min­to­loh­kot no­peut­ta­vat ja pa­ran­ta­vat… Lue ar­tik­ke­li »