Hor­mel Oy maa­han­tuo ja toi­mit­taa auto­maa­tio- ja säh­kö­lait­tei­ta monil­le eri teol­li­suu­den sek­to­reil­le yli 25 vuo­den koke­muk­sel­la ja asian­tun­te­muk­sel­la. Vank­ka osaa­mi­nen ja koke­mus takaa­vat asiak­kail­lem­me erin­omai­sen pal­ve­lun, oikeat lait­teet ja ratkaisut.

 

Hor­mel Oy:n toi­mi­paik­ka on Jyväs­ky­läs­sä, kes­kel­lä suo­ma­lais­ta teollisuutta.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TUOTTEISTA JA PALVELUISTAMME

p. +358 14 3388 900 if.le1516735089mroh@1516735089lemro1516735089h1516735089

Viimeisimmät uutiset

 • Ajankohtaista

  Kat­so ajan­koh­tai­set uuti­set ja tapahtumat

  Lue lisää
 • Hormelin tuotteet

  Tuotteet

  Toi­mi­tam­me joh­ta­vien lai­te­val­mis­ta­jien auto­maa­tio- ja säh­kö­lait­tei­ta, tar­vik­kei­ta, varao­sia, mit­ta­lait­tei­ta ja koko­nai­sia järjestelmiä.

  Lue lisää
 • Palvelut

  Han­kin­taa, sel­vi­tys­tä, neu­von­taa! Miten voim­me palvella?

  Tie­toa tar­joa­mis­tam­me pal­ve­luis­ta saat täältä!

  Lue lisää
 • Hormel

  Hormel Oy

  Tääl­lä lisää tie­toa meis­tä ja mei­dän toi­min­ta­ta­vois­ta ja arvoista

  Lue lisää